Calcium - de vergeten voedingsstof - LKAB Minerals
Cows eating

Het meest recente bodemanalyserapport van NRM toonde aan dat 44% van de bodemmonsters die ze tot mei 2020 analyseerden, een tekort aan calcium hadden. Gelukkig kan het probleem snel, gemakkelijk en zeer kosteneffectief worden opgelost.

Kan een calciumtekort uw ruwvoerproductie belemmeren?

Het telen van gras van goede kwaliteit en hoge opbrengst, en ruwvoer vormen de kern van elk succesvol melkveebedrijf. ‘Melk geproduceerd uit ruwvoeder’ wordt vaak aangehaald als een essentiële prestatie-indicator voor elk bedrijf dat efficiëntie en winstgevendheid wil bevorderen.

Maar om kwaliteitsgras te kweken, heb je een gezonde bodem nodig. Daarom kan het meten van voedingsstoffen in uw bodem en het aanpakken van eventuele tekortkomingen de sleutel zijn tot hogere grasopbrengsten. De neiging om zeer eenvoudige grondtesten te gebruiken, die de bodemanalyse vereenvoudigen en slechts vier meetwaarden bevatten, kan nadelig zijn. In plaats daarvan zal het kiezen van een meer gedetailleerd bodemrapport u helpen een beter begrip te krijgen van de nutriëntenniveaus van uw bodem. Met deze informatie kunt u beginnen met het identificeren van het probleem dat het potentieel van uw ruwvoer zou kunnen beperken, waaronder een ontoereikende calciumtoevoer.

Kies het juiste materiaal

De kwaliteit van de landbouwkalk die u gebruikt, staat voorop. Helaas wordt er te vaak een product op de boerderij afgeleverd dat op prijs is gekocht en niet op specificatie. Uiteindelijk moeten boeren en telers de verantwoordelijkheid nemen voor wat ze op hun land verspreiden. Echter, de handel heeft ook een rol om ervoor te zorgen dat ze de juiste wettelijke specificatie voor landbouwkalk kennen. Dit heeft ertoe geleid dat de UK Agricultural Lime Association (ALA) de Aglime Quality Standard (AQS) heeft opgesteld. De AQS zorgt ervoor dat alle deelnemende leden minimaal voldoen aan de meststoffenverordeningsnorm van 1991 voor kalk. Daarnaast meet het zowel het calcium- en magnesiumgehalte van kalk als de reactiviteit. Deze kwaliteitsstandaard, onderschreven door het AQS-logo, geeft boeren vertrouwen in de kwaliteit van de landbouwkalk die ze kopen.

Heb je Magnesium Kalk nodig?

Bodems met een lage pH zijn vatbaar voor magnesiumtekort, evenals lichte zandgronden en ondiepe kalkbodems met weinig organisch materiaal. Hoge kaliumgehaltes in de bodem veroorzaakt door potasrijke bodems of overmatig gebruik van potas meststof, verminderen ook het vermogen van planten om magnesium op te nemen.

Magnesium is een andere voedingsstof die vaak over het hoofd wordt gezien en toch is het essentieel voor een normale plantengroei en een essentieel ingrediënt van chlorofyl; het groene plantenpigment dat bladeren hun kleur geeft en fotosynthese mogelijk maakt. Magnesium is ook belangrijk voor het metabolisme van fosfaat en stikstof,
evenals een sleutelcomponent voor eiwitsynthese. Een gedetailleerde grondtest zal vaststellen of er behoefte is aan extra magnesium.

Om te onthouden!

  • Vraag een gedetailleerde bodemtest aan
  • Interpreteer de resultaten correct, vraag advies aan een agronoom om u te helpen de resultaten te begrijpen.
  • Pas uw kunstmesttoevoeging elk jaar aan
  • Kies voor kalkhoudend materiaal van goede kwaliteit, zoals ons Calcifert-assortiment