28% CO2-reductie met MagnaDense - LKAB Minerals
ESS Construction Site

Door MagnaDense te gebruiken bij de bouw van een deel van de onderzoeksfaciliteit, heeft ESS 1100 ton CO2-uitstoot bespaard voor de constructie, een reductie van 28% in vergelijking met het gebruik van standaardbeton.

European Spallation Source (ESS) is een multidisciplinaire onderzoeksfaciliteit, gebaseerd op ’s werelds krachtigste neutronenbron, die in aanbouw is in Lund, Zweden. Bij de productie van neutronen voor onderzoek in het spallatieproces zal ioniserende straling worden gegenereerd. MagnaDense heeft bijgedragen aan het bieden van de stralingsbescherming die in delen van de faciliteit vereist is.

Skanska gebruikte 14.000 ton MagnaDense als toeslagmateriaal, voornamelijk als stralingsbescherming, maar uit berekeningen bleek dat deze oplossing ook bijdroeg aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Grootte en ecologische voetafdruk verkleinen

De berekeningsresultaten laten de voordelen zien van het gebruik van zware mineralen in het beton. De besparingen in de uitstoot van kooldioxide bedroegen maar liefst 1.100 ton voor de constructie, wat 28 procent lager was dan het zou zijn geweest als gewoon toeslagmateriaal zoals zand en grind was gebruikt.

ESS zal niet alleen een toonaangevende onderzoeksfaciliteit worden. Het wordt ook een van de meest duurzame en energiezuinige faciliteiten”, vertelt David Lindblad, technologie- en businessontwikkelaar bij LKAB Minerals. Deze unieke onderzoeksfaciliteit heeft hoge duurzaamheidsdoelen gesteld en aannemer Skanska heeft tijdens de bouw veel duurzaamheidsmaatregelen genomen.

“We waren verrast door het positieve resultaat bij het gebruik van MagnaDense in vergelijking met traditioneel aggregaat”, zegt David.

Het transport van Kiruna naar Lund belastte de berekening voor de oplossing met MagnaDense, maar dit werd gecompenseerd door de kleinere hoeveelheid cement en wapening (reductie met respectievelijk 800 en 550 ton). Dit betekent slechts de helft van de hoeveelheid beton! Met de keuze voor MagnaDense werd de klimaatvoetafdruk lager. En het was niet de mechanische sterkte van de constructie die een minimumafmeting stelde, maar de eisen aan stralingsbescherming.

“De berekeningsresultaten laten de voordelen zien van het gebruik van zware ballast in het beton”, legt David uit.

Een alternatief aggregaat gebruiken?

Wat zou er zijn gebeurd als er was gekozen voor een ander standaard gesteenteaggregaat met een lagere CO2-voetafdruk dan MagnaDense? Het antwoord is dat de aanzienlijke winst in milieu-impact niet van MagnaDense zelf komt, maar de winst die je haalt uit een constructie met een hogere massa. De grote milieuwinst was in dit geval dat je de hoeveelheid beton kon halveren, wat door het cementgehalte erg klimaatbeïnvloedend is.

Met de helft van de hoeveelheid beton kan ook de hoeveelheid wapening worden verminderd. Zoals bekend zijn staal en cement twee aanjagers van de uitstoot van kooldioxide in de bouwsector, en dit toont aan dat u uw ontwerp met eenvoudige middelen kunt optimaliseren.

Milieuproductverklaring

LKAB Minerals heeft een Environmental Product Declaration (EPD) aangevraagd voor MagnaDense 8s en 20s (verschillende maten). EPD’s worden steeds belangrijker in bouwprojecten. Ze gebruiken milieugegevens om de milieu-impact van embedded producten, inclusief klimaatvoetafdrukken, samen te stellen om levenscyclusanalyses uit te voeren voor de voltooide constructie.

LKAB Minerals produceerde het EPD in samenwerking met Sweco, en een derde partij heeft dit vervolgens beoordeeld voordat het op environdec.com werd gepubliceerd. In samenwerking met Sweco en Skanska zijn vervolgens de klimaatvoetafdrukken voor verschillende ontwerpalternatieven berekend.

Minder CO2 haalbaar in veel constructies

De stralingsbescherming bij ESS in Lund is gebouwd met zwaar beton, dat een hogere massa heeft dan gewoon beton. Een hogere massa geeft ook minder volume, wat de behoefte aan cement vermindert en resulteert in een lagere klimaatvoetafdruk. Een oplossing die veel constructies ten goede zal komen, niet alleen projecten waar behoefte is aan stralingsafscherming.

LKAB Minerals produceert zwaar aggregaat uit magnetieterts onder de merknaam MagnaDense. Dit dichte mineraal wordt toegevoegd om dit specifieke beton te creëren dat een hogere dichtheid heeft dan traditioneel beton. Typische toepassingen voor zwaar beton zijn onder meer stralingsbescherming in ziekenhuizen, onderzoeksfaciliteiten en nucleaire oplossingen. De industrie gebruikt het echter ook in meer gebruikelijke constructies zoals contragewichten in bruggen en tunnels of andere funderingen met een hoge grondwaterdruk. Door het toegenomen gewicht van MagnaDense beton kunnen meer technische en onderhoudsintensieve oplossingen zoals ankersteunen en dergelijke worden vermeden. En met minder betonvolume zal ook het cementverbruik lager zijn.