Contragewicht voor Kogerpolderbrug - LKAB Minerals

Meer gewicht, minder volume lijkt de meest voor de hand liggende reden om MagnaDense beton te gebruiken voor een contragewicht in een brug, omdat de afmetingen vaak beperkt zijn.

Er zijn echter nog meer redenen om te kiezen voor beton met hoge dichtheid met ons zware magnetietaggregaat.

Nieuwe Kogerpolderbrug heeft contragewicht nodig

De Kogerpolderbrug in de provincie Noord-Holland was aan vervanging toe omdat deze aan het einde van zijn levensduur was.

Het was geen eenvoudige vervanging; de autoriteiten maakten van de gelegenheid gebruik om de brug breder te maken en andere rijstroken op de brug zelf te creëren. Net als veel andere Nederlandse bruggen heeft deze nu ook een aparte rijbaan voor fietsen.

Omdat de autoriteiten de brug helemaal opnieuw wilden ontwerpen, was dit voor het ingenieurs- en bouwbedrijf de uitgelezen kans om een ​​MagnaDense-contragewicht op betonbasis op te nemen.

Alternatieve contragewichtoplossingen versus beton met hoge dichtheid

“We hebben voor dit project een traditioneel betonmixontwerp gebruikt, omdat dit een nog hogere dichtheid kan bereiken dan bij zelfverdichtend beton. Dit mixontwerp was ook beter om een ​​homogene mix en dichtheid te garanderen op elk punt in het contragewicht, wat cruciaal is voor deze basculebrug. ” vertelt Daan Claessens, projectcoördinator van het ingenieurs- en bouwbedrijf SPIE, ons.

Ten slotte concludeerde het ingenieursbureau dat het de meest economische en ontwerp-passende oplossing zou zijn om ​​magnetiet toeslagmateriaal te gebruiken om in het beton te mengen.

Voordelen van het gebruik van zwaar beton

“Een ander voordeel van het gebruik van zwaar toeslagmateriaal is het gebruiksgemak”, zegt Claessens. Hij vervolgt: “In de alternatieve situatie moest je na het vullen van het contragewicht met stalen elementen alsnog alles in beton storten en daarop grote stalen platen lassen. Door beton met hoge dichtheid te gebruiken, kan de aannemer het contragewicht door gaten storten. Ten slotte hoeven ze op deze gaten alleen wat kleinere platen te bouten.”

“Het derde voordeel dat we hebben opgemerkt bij het gebruik van MagnaDense-beton is tijdwinst. Het contragewicht van zo’n brug passen we meestal toe tijdens een blokkeerperiode waarin we alles snel moeten doen. Tijdwinst door geen kratten met staal te hoeven hijsen is daarom zeer wenselijk. Na het aanbrengen van het contragewicht hoefde er geen platen meer gelast te worden, waardoor de locatie voor ander werk in de brugkelder niet meer geblokkeerd werd ”, besluit Daan Claessens.

Op maat gemaakte MagnaDense-oplossing

Een cruciaal detail voor deze basculebrugconstructie is dat het beton met hoge dichtheid op zijn plaats wordt gestort om het contragewicht te creëren terwijl de brug gesloten is. Zoals u zich wellicht kunt voorstellen, omdat het een bestaande vaarroute betreft, wil de aannemer deze brug niet langer dan nodig gesloten houden.

Om ervoor te zorgen dat de betonmixer het perfecte homogene product kan creëren, leveren we een onze MagnaDense 2- en MagnaDense 20S reeds voorgemixt. De uiteindelijke dichtheid van het zware betonnen contragewicht voor dit project is 3850 kg/m3.

Op locatie storten van een brugcontragewicht

Gelukkig kon het storten van het contragewicht op de geplande datum plaatsvinden. “Tijdens het betonstorten hebben we het uiteindelijke contragewicht verzwaard, en dat verliep volgens verwachting”, laat Daan weten.

De ballastkrat heeft vijf kamers die nu gevuld zijn met MagnaDense beton. Het bouwbedrijf heeft in dit project circa 51 kubieke meter zwaar beton gegoten.

Internationale referenties voor brugprojecten

Bruggen ballasten met MagnaDense gaat niet altijd op dezelfde manier. Het hangt van het brugontwerp af in welk deel van de brug MagnaDense kan worden gebruikt. Het natuurlijke mineraal kan zowel als losse ballast of als toeslagmateriaal voor beton met hoge dichtheid worden gebruikt.

Er zijn reeds veel bruggen gebouwd waarin MagnaDense is gebruikt omdat dit de meest economisch-efficiënte oplossing was. Voorbeelden van bekende bruggen die het natuurlijke MagnaDense gebruiken zijn:

Voor sommige van deze projecten hebben we op verzoek een GRATIS gedetailleerde case study beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Project feiten

Herontwerp en vervanging van de bestaande basculebrug van de Kogerpolderbrug en plaatsing van een ballast gevuld met beton met hoge dichtheid.