Drijf-zink-scheiding met magnetiet

Magnetiet wordt gebruikt om een dichte slurry te produceren voor het wassen van kolen, verwerken van mineralen en recyclen van metalen en plastics.

Uw contactpersoon voor:
Paul Pasquino

Paul Pasquino

President / Managing Director Americas

Neem contact op

Vanwege zijn ferrimagnetische eigenschappen kan het magnetiet van LKAB Minerals makkelijk worden teruggewonnen en hergebruikt bij scheidingsprocessen op basis van dichtheid.

Principes van scheidingsprocessen met zware materialen

Zwaartekrachtscheiding houdt in dat producten worden gescheiden op basis van hun verschillende dichtheden. Magnetiet en water worden gebruikt om een suspensie te maken, die één product laat drijven (product met een lagere dichtheid dan de suspensie) en waarbij het andere product zinkt (product met een hogere dichtheid dan de slurry). Vandaar dat de term drijf-zink-scheiding ook wordt gebruikt. Afhankelijk van de dichtheid van de producten die moeten worden gescheiden, kan de verhouding van magnetiet en water in de suspensie worden gevarieerd om de gewenste tussenliggende dichtheid te bereiken.

Voordelen van magnetiet bij scheiden door hoge dichtheid

Zoals hierboven aangegeven is het belangrijk voor de suspensie om de juiste dichtheid te hebben Vele scheidingsprocessen op basis van zware mineralen kunnen worden gerealiseerd met magnetiet. LKAB Minerals’ magnetiet heeft een dichtheid van 5.1 t/m3.

Wat zijn nu precies de specifieke voordelen van onze magnetiet voor dit type materiaalscheidingen?

  • Puurheid: 99% magnetiet en 71.5% Fe – een hogere dichtheid dan de gemiddelde beschikbare magnetiet
  • Lage waterabsorptie (<0.3%)
  • Herbruikbaar vanwege de ferrimagnetische eigenschap
  • Chemisch stabiel
  • Consistent; maakt het mogelijk om een heel precieze dichtheid van de suspensie te maken
  • Duurzaam
  • Niet-giftig
  • Natuurlijk mineraal

Consistent product

Omdat we magnetiet leveren uit onze eigen mijnen in Noord-Zweden, kunnen we een constante kwaliteit van ons product garanderen.

Voor meer informatie neem je contact op met de regionale Sales Manager, de gegevens zijn te vinden op deze pagina.

https://www.lkabminerals.com/wp-content/uploads/2019/03/Heavy-Media-Separation-recycle-symbol.jpg