IJzer katalysatoren op basis van magnetiet

De industrie gebruikt ijzer katalysatoren om de reactiesnelheid in chemische processen te verbeteren of te verhogen. Ons magnetiet is een natuurlijk ijzeroxide dat bedrijven gebruiken om ijzer katalysatoren te maken.

Uw contactpersoon voor:
Paul Pasquino

Paul Pasquino

President / Managing Director Americas

Neem contact op

We zien het wijdverbreide gebruik van geactiveerde en gepromote ijzer katalysatoren in de kunstmest-, raffinage- en chemische industrie. In deze industrieën gebruiken ze de ijzer katalysatoren als een manier om:

 • Processen te verbeteren
 • Samenstellingen te veranderen in milieuvriendelijkere alternatieven
 • Stabiliteit te bieden
 • Kosten onder controle te houden

Ammoniakproductie met magnetietkatalysator

In het chemische proces dat de ‘Haber-Bosch-methode’ wordt genoemd, wordt magnetiet gebruikt als ijzerbron in katalysatoren die de reactiviteit tussen stikstof en waterstof verhogen om ammoniak te maken. Deze methode, oorspronkelijk ontworpen door Nobelprijswinnaars Haber en Bosch, is tegenwoordig het meest gebruikte proces voor grootschalige ammoniakproductie.

Uw voordelen van het gebruik van LKAB Minerals Magnetiet in een op ijzer gebaseerde katalysator zijn:

 • Hoog ijzergehalte (>71% Fe)
 • Consistente kwaliteit en specificatie
 • Uiterst stabiel mineraal, Fe3O4, dat bestaat uit FeO en Fe2O3 in één kristal
 • Half geoxideerd
 • Meerdere kwaliteiten met fijne korrelverdeling
 • Wereldwijde beschikbaarheid
 • Just-in-time levering

IJzerkatalysator in Gas-To-Liquid (GTL) proces

Een ander bekend proces dat magnetiet als ijzerkatalysator gebruikt om het grootschalige industriële productieproces te verbeteren, is het Gas-To-Liquid-proces. Hier wordt een synthetische brandstof geproduceerd uit aardgas of vergaste steenkool.

Een van de gebruikte methoden is het Fischer-Tropsch (FT) proces. Bij de FT-reacties worden de ijzerkatalysatoren in het algemeen bij hoge temperaturen gebruikt om olefinen te produceren.

Consistente magnetietkwaliteit

We leveren onze magnetietproducten voor gebruik als ijzerkatalysatoren aan bedrijven over de hele wereld. Met wereldwijde voorraadlocaties en eigen mijnen in het noordelijke deel van Zweden, zorgen we ervoor dat we altijd in staat zijn om magnetiet van hoge en constante kwaliteit op uw locatie te leveren, het hele jaar door.

Wilt u meer informatie over ons mineraal? Neem dan contact op met uw regionale salesmanager. Selecteer uw land in het onderstaande contactveld en dan komen de juiste contactgegevens naar boven.

https://www.lkabminerals.com/wp-content/uploads/2019/03/iron-catalysts.jpg