Lagere cadmiumwaarden stimuleert minerale meststoffen - LKAB Minerals

De Europese Commissie heeft een verordening aangenomen over nieuwe lagere grenswaarden voor cadmium in bepaalde voedingsmiddelen, die de plannen van LKAB om fosfor uit mijnafval te winnen, ten goede kunnen komen.

”Een gevolg van deze beslissing zou moeten zijn dat de EU-meststoffenverordening wordt gewijzigd, waardoor lagere niveaus van cadmium in minerale meststoffen mogelijk worden. Als dat zo is, zou dat een voordeel zijn voor LKAB en onze plannen om circulaire, fossiel- en cadmiumvrije minerale meststoffen te produceren”, zegt David Högnelid, Chief Strategy Officer bij Business Area Special Products.

Minerale meststoffen

Tegenwoordig wordt geschat dat ongeveer de helft van de wereldwijde landbouwproductie afhankelijk is van toegevoegde nutriënten in de vorm van minerale meststoffen. Stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) zijn de belangrijkste voedingsstoffen in moderne minerale meststoffen. Zweden is uniek in Europa, aangezien het de enige grote economie zonder eigen productie van minerale meststoffen is.

Cadmiumgehalte in minerale meststoffen

Europa is importafhankelijk van fosfor, een eindige hulpbron. Een deel van het geïmporteerde fosfor bevat cadmium, dat nierproblemen en osteoporose kan veroorzaken. Als u minerale meststoffen met een hoog cadmiumgehalte toepast, loopt u het risico dat deze worden opgenomen in de teelt en daardoor als voedsel worden geconsumeerd.

Een rapport van het Swedish Chemicals Agency in 2012 schatte de sociaaleconomische kosten in Zweden voor de consumptie van cadmium via voedsel op meer dan SEK 4 miljard (~400 miljoen EUR) per jaar. Zweden heeft een lagere grenswaarde voor cadmium in minerale meststoffen, een uitzondering op de in 2019 aangenomen EU-richtlijn.

”Het is mogelijk om minerale meststoffen te produceren zonder cadmium, daarom zouden dergelijke eisen aan alle producenten kunnen worden opgelegd. Het is een voorbeeld van hoe politiek en marktkrachten samen kunnen werken aan de ontwikkeling van duurzame productie”, zegt David Högnelid.

LKAB’s project voor de winning van kritische mineralen

Het doel van het ReeMAP-project is om mijnafval (residuen) van de ijzerertsproductie van LKAB te recyclen via fossielvrije processen en om te zetten in producten die de EU classificeert als kritieke grondstoffen vanwege de hoge importafhankelijkheid en het grote belang voor onze economie: fosfor en zeldzame aardmetalen. Daarnaast zullen op het industrieterrein ook gips– en fluorproducten worden geproduceerd met behulp van natchemische processen. De productie start naar verwachting in 2027. Lees meer op de ree-map.com website.

Externe links:

VERORDENING (EU) 2021/1323 VAN DE COMMISSIE van 10 augustus 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan cadmium in bepaalde levensmiddelen

Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot vaststelling van regels voor de levering van EU-mestproducten op de markt.