De mijn, voedsel en het milieu - circulariteit meststoffen - LKAB Minerals
Svante Axelsson

"Het gaat erom dat we komen tot een duurzame grondstof- of materiaallevering. Hier is ReeMAP een goed voorbeeld van", zegt Svante Axelsson, de nationale coördinator voor Fossil Free Sweden.

Fossil Free Sweden intensiveert hun werkt voor aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering. Het doel is om een ​​sterke industrie op te bouwen en meer banen en exportkansen te creëren door fossielvrij te zijn. Fossil Free Sweden is in 2015 opgericht als een overheidsinitiatief en wordt ondersteund door een secretariaat onder leiding van een nationale coördinator. Svante Axelsson is de nationale coördinator voor Fossil Free Sweden. Hij heeft een achtergrond als milieu-econoom en was eerder secretaris-generaal van de Zweedse Vereniging voor Natuurbehoud

In het kader van Fossil Free Sweden hebben 22 verschillende industriële sectoren, waaronder de landbouwsector en de mijnbouw- en mineralenindustrie, plannen gepresenteerd voor fossielvrij concurrentie.

“Deze plannen laten zien dat het vrij zijn van fossiele brandstoffen haalbaar is en goed voor de concurrentie; dat wil zeggen, als we kunnen rekenen op overheidssteun voor verschillende soorten beslissingen. Dit kan alles omvatten, van het versnellen van vergunningsprocessen tot door de staat gegarandeerde leningen en andere maatregelen. Er zijn geen extreme eisen, maar je hebt elkaar nodig ”, zegt Svante Axelsson.

De binnenlandse productie van fosfor is een waardevolle kans

Als opgeleid agronoom (iemand met een academische graad in landbouwwetenschappen) vindt Svante het ReeMAP-project inspirerend.

“Voor mij is het erg bemoedigend om te horen over de aankomende projecten en de ideeën van LKAB MInerals. Fosformeststof, gebruikt in de landbouw, is een eindige grondstof die essentieel is voor de voedselproductie en bevat vaak cadmium. Als we in Zweden fosfor kunnen produceren zonder cadmium, krijgen we veel meer dan alleen klimaatvoordeel ”, legt Svante uit.

Cadmiumvrije minerale meststof verkleint de gezondheidsrisico’s

Om goede opbrengsten te behouden, moeten boeren kunstmest toevoegen aan akkerland. Supplementen die aan de grond worden toegevoegd, kunnen vervolgens worden opgenomen door de gekweekte planten. Slechts 10 procent van de fosfor die de Europese landbouw nodig heeft, wordt in de EU geproduceerd. Bovendien bevat veel van het geïmporteerde materiaal onzuiverheden zoals cadmium. Een studie van het Zweedse Agentschap voor Chemische Stoffen stelt dat de hoeveelheid cadmium in minerale meststoffen en slib (zuiveringsslib wordt in de landbouw gebruikt als bron van nutriënten, waaronder fosfor) tot een minimum moet worden beperkt.

Cadmium komt terecht in het eten op onze tafel. Ook is bekend dat blootstelling aan cadmium osteoporose veroorzaakt. Deze ziekte brengt alleen al voor de Zweedse samenleving kosten met zich mee, van wel vier miljard Zweedse kronen (SEK) per jaar. Maatregelen om cadmium in minerale meststoffen te verminderen, zijn lange tijd een belangrijk thema geweest voor organisaties als Lantbrukarnas Riksförbund (de federatie van Zweedse boeren) en Lantmännen, de Zweedse landbouwcoöperatie. Toen de EU in 2018 stemde om nieuwe grenswaarden op te leggen, kreeg Zweden dispensatie. In vergelijking met andere EU-landen kon het een lagere maximumgrenswaarde (dus strengere waarde) voor cadmium in meststoffen handhaven.

De geplande productie van minerale fosforhoudende meststof van LKAB zal een puur product opleveren met een hoog fosforgehalte. Dit komt onder meer doordat het teruggewonnen mijnafval geen hoog cadmiumgehalte heeft. Daarnaast investeert LKAB in een proces waaraan hoge eisen worden gesteld. Projectmanager Ulrika Håkansson legt uit, “We zijn van plan alle waardevolle mineralen, zoals zeldzame aardmetalen, gips en fluor, te scheiden van het fosforproduct dat we willen produceren. Tegelijkertijd scheiden we ongewenste elementen van het product. Anderen kunnen dit ook doen, maar het kost meer. “

Fossielvrije minerale mest is een voorwaarde voor fossielvrije landbouw

In de plannen voor de agrarische sector staat dat inputmaterialen, zoals brandstof en meststoffen, geproduceerd moeten worden zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Er is momenteel geen dergelijke productie. Conventioneel vervaardigde minerale meststoffen zijn gebaseerd op de winning van fosfaatgesteente en het gebruik van ammoniak. Ammoniak wordt voornamelijk geproduceerd met aardgas en zorgt voor 2,5 ton CO2-uitstoot per ton minerale mest. Om groene (fossielvrije) ammoniak te produceren, gaat LKAB waterstof produceren via elektrolyse van water met fossielvrije elektriciteit.

“De uitstoot van kooldioxide in de landbouw uit fossiele bronnen is grotendeels te wijten aan minerale meststoffen en fosfor. Hier zijn waterstof voor de productie van minerale meststoffen en fossielvrije fosforproductie, die we nog niet hebben, beide belangrijk ”, zegt Svante Axelsson.

Drijvende krachten in de markt

Een productie die circulair is en vrij van fossiele brandstoffen kan in de toekomst een groter concurrentievoordeel opleveren, maar met het risico van hogere kosten.

“De voedingsindustrie stelt zich voor op het labelen van de klimaatimpact van voedingsproducten. Uiteindelijk kunnen fossielvrije producten een consumentenkeuze zijn. Dit zou ook prioriteit kunnen krijgen bij overheidsopdrachten; het aantonen van klimaatvoordeel kan een competitief instrument zijn. Maar ook de brandstofkwestie speelt een rol ”, legt Svante uit, specifiek verwijzend naar biobrandstoffen zoals ethanol. “Gebruik van biobrandstoffen is een manier om de klimaatimpact te verminderen; dan kunnen we gewassen telen met fossielvrije minerale meststoffen om maximaal voordeel te behalen. “

De mijnbouwsector profiteert van circulariteit en de vrijheid van fossiele brandstoffen

“We hebben het over ‘urban mining’, dan kijken we naar wat er in beschikbaar is aan schroot en materialen die kunnen worden teruggewonnen uit afgedankte apparaten; maar ook, en niet in de laatste plaats, slakkenbergen (van staalproductie) en wat al uit de mijnen is gehaald. Als we meer kunnen halen uit wat er al is verwijderd, kan er een manier zijn om deze metalen te vinden met zo min mogelijk impact op het milieu. Dat is circulariteit in brede zin. Wereldwijd krijgen we te maken met een strijd om grondstoffen, en dan is het zaak om te komen tot een duurzame grondstoffen- of materiaalvoorraad. Hier is ReeMAP een goed voorbeeld, ”besluit Svante.