Calcifert Sulphur

Dit is één van de zuiverste calciumsulfaatmeststoffen op de markt. We raden daarom aan dit product te gebruiken voor akker- en grasland met een tekort aan calcium en zwavel.

Uw contactpersoon voor:
Demi van Doormaal

Demi van Doormaal

Inside Sales

Neem contact op

De juiste bodemvoedingbalans

Calcium en zwavel zijn essentiële voedingsstoffen voor gewassen en graslanden. Grond waarin deze mineralen ontbreken, kan leiden tot:

 • Slechte groei van het gewas
 • Lage stikstofbemestingsrendement
 • Lagere opbrengst
 • Kortere houdbaarheid van verse producten
 • Lagere kwaliteit veevoer
 • Moeilijk te bewerken grond

We adviseren om Calcifert Sulfur (calciumsulfaat ofwel gips)  toe te passen op een bodem waarvan bekend is dat deze een zwaveltekort heeft of op gewassen waarvoor een hoger zwavelgehalte nodig is.

Calcium tekort in de bodem

Calciumgebrek treedt regelmatig op in zure grond waar natuurlijk calcium is uitgeloogd. Het is ook duidelijk merkbaar in bodems waar hoge hoeveelheden drijfmest en stikstofrijke kunstmest zijn gebruikt. Dat komt omdat deze een verzurende werking op de bodem kunnen hebben, waardoor het calciumgehalte lager wordt. Door het gewas kalk te geven door het toevoegen van calciumsulfaat verbetert de gezondheid van gewassen en de celsterkte. Het helpt de gevoeligheid voor celafbraak en ziekte te verminderen.

Zwavelgebrek in gewassen

Zwaveltekort is gebruikelijk in gewassen waar hoge hoeveelheden stikstof niet zijn uitgebalanceerd met voldoende zwavel. Vanwege het verbeteren van onze atmosfeer door het verminderen van de zwavelemissies van industrieën en voertuigen, is de uitstoot naar het land met 75% teruggebracht. Daarom is zwaveltekort heel gewoon geworden en beïnvloedt dit de gewaskwaliteit en de efficiëntie van stikstofgebruik. Calcifert Sulfur helpt bij het opnieuw in balans brengen van de zwavelbehoefte tijdens het groeien van de gewassen. Hierdoor zal de opbrengst en de kwaliteit van het gewas verbeteren.

Magnesiumoverschot in de grond

Het is mogelijk om het overtollige Magnesium uit de grond te verwijderen door hogere percentages Calcifert Sulphur (calciumsulfaat) te gebruiken. We adviseren om dit te doen:

 • bij bodems met een zeer hoge magnesiumgehalte,
 • die moeilijk te cultiveren zijn,
 • en de neiging hebben om water vast te houden.

Het kalk helpt de grond te herstructureren door de vlokvorming te verbeteren en de dominantie van Magnesium te verminderen.

Efficiënte stikstofproductie

Zwavel is de sleutel tot een efficiënte stikstofproductie. Het is daarom van essentieel belang het meeste te halen uit de middelen die worden toegepast, vooral met de alsmaar stijgende prijzen van meststoffen. Calcifert Sulfur is een snelle en gemakkelijke manier om zowel calcium als zwavel aan de bodem en het gewas te leveren.

Calcifert Sulfur is met verschillende zaaimachines getest. Onze nieuwste gegevens voor het ijken van de zaaimachines zijn beschikbaar in de TABBLAD documentatie op de Calcifert verzamel pagina.

ElementTotaal percentage in granulaat
Calcium (Ca)39%
Zwavel (SO3)56%

Calcifert Sulfur heeft een neutraliserende waarde van nul, wat betekent dat het de pH-waarde van uw grond niet zal beïnvloeden.

Verpakking Calcifert Sulphur

Calcifert Sulfur is verkrijgbaar in bigbags van 600 kg en kan zelf worden verspreid, waardoor het ideaal is voor het strooien op specifieke velden en perfect is voor precisielandbouw.

Vraag en antwoord - Calcifert Sulphur

 • Welk percentage Calcifert Sulphur moet ik aanbrengen?

  +

  Dit is afhankelijk van de stikstofbehoefte voor gewassen en wij adviseren u hiervoor gekwalificeerd advies in te winnen. Enkele voorbeelden zijn 175 kg / ha wintertarwe en kuilgras.

 • Hoe vaak moet ik Calcifert Sulfur tijdens het seizoen aanbrengen?

  +

  U hoeft dit slechts eenmaal in de lente aan te brengen, daarna heeft uw grond alleen stikstofmeststof nodig.

 • Helpt Calcifert Sulfur bij hoge magnesiumconcentraties in de bodem?

  +

  Ja, het overtollige Mg wordt uit de grond verwijderd en vervangen door Calcium. Door het toenemende uitvlokken zal de grond uiteindelijk aeroob wordt.

 • Kan Calcifert Sulphur helpen om bruine bladpunten, binnenrot (interne vruchtrot) en een bittere pit te verminderen?

  +

  Het in het gewas beschikbare Calcium zal worden opgenomen door de plant. Hierdoor zullen de genoemde problemen verminderen, omdat calcium beter aan de celstructuur wordt geleverd.

 • Hoe wordt de pH-waarde van de bodem beïnvloedt door het gebruik van zwavel?

  +

  Calcifert Sulphur heeft een neutraliserende waarde van nul, dit betekent dat het de pH-waarde van de grond niet verandert.