All News

ReeMAP base Ammonia & SAP from Pyrite EN

Samarbete mellan LKAB och Boliden för att återvinna gruvavfall och skapa cirkulära produkter

18 november 2021
LKAB och Boliden har tecknat avtal och inleder nu ett samarbete för att utreda möjligheten att utvinna pyritkoncentrat från gruvavfall vid Aitikgruvan, som LKAB därefter ska förädla till fossilfri svavelsyra. Svavelsyran används sedan i processerna som ska utvinna bland annat sällsynta jordartsmetaller och fosfor från LKAB:s gruvavfall.
ESS Construction Site

Mindre cement och lägre klimatavtryck med MagnaDense i betongen

16 november 2021
Strålskyddet vid European Spallation Source (ESS) i Lund konstruerades med tung betong som har en högre massa än vanlig betong. Högre massa ger även mindre volym vilket minskade behovet av cement och medförde ett lägre klimat- avtryck, något som kan nyttjas i flera typer av konstruktioner.

New soil conditioner helps boost soil health and improve yields with one application

15 november 2021
An innovative new soil treatment available for the first time to UK farmers, promises to balance soil pH and supply essential sulphur to soils in one easy, cost-effective application.
SMMART movie still

Ny teknik för koldioxidfri asfalt presenteras men incitament behövs

20 oktober 2021
Projektet SMMART har utvecklat teknik för uppvärmning av asfalt där magnetit och mikrovågor spelar en viktig roll. Målet är att utveckla en kommersiellt gångbar metod för koldioxidfri asfaltläggning.
500 nya jobb

500 arbetstillfällen skapas när LKAB utvinner kritiska mineraler från gruvavfall

19 oktober 2021
Statsminister Stefan Löfvéns besök i Luleå idag hade temat nyindustrialisering och nya gröna jobb i norr. Leif Boström, Direktör Affärsområde Specialprodukter berättade att LKAB:s satsning på utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller kommer att skapa mer än 500 arbetstillfällen.
Brunel Street - Gypsol

Vistry Partnerships select Gypsol on one of their largest regeneration sites in London

14 oktober 2021
LKAB Minerals is pleased to supply Gypsol on one of Vistry Partnerships most challenging projects in London.
Apatite concentrate in hand

En uppmaning att utvinna Sällsynta jordartsmetaller i Europa

13 oktober 2021
European Raw Materials Alliance (ERMA) har släppt sin handlingsplan för att säkra tillgången till sällsynta jordartsmetaller för europeisk industri. Det konstateras att 95 % av alla elbilar använder sällsynta jordartsmetaller i elmotorerna och att Europa inte har någon egen utvinning av jordartsmetaller.

Lägre gränsvärden för kadmium i livsmedel en fördel för produktion av hållbart mineralgödsel

26 augusti 2021
EU-kommissionen har antagit en förordning om nya lägre gränsvärden för kadmium i vissa livsmedel, som kan gynna LKAB:s planer för att utvinna fosfor ur gruvavfall.
Gypsol powder with LKAB logo

BBA Certification awarded to Gypsol Floor Screeds

16 juli 2021
The British Board of Agrément (BBA) are the UK leading testing and certification body offering specialised technical approvals for construction products.