Sweco är intresserade av tung betong | LKAB Minerals

”Det är innovativt, billigare och framförallt enklare” kommenterade Magnus Lindqvist, Regionchef för Sweco Civil AB, om möjligheten att använda tung betong för broar, tunnlar och andra konstruktioner.

Lars Vikström och Bo Öhman från LKAB Minerals Luleåkontor stämde möte med Sweco, ett ledande design, planerings- och konstruktionsföretag, för ett samtal om hur man kan minska kostnader, förenkla konstruktionen och bidra till att uppnå projektets hållbarhetsmål genom att använda MagnaDense, ett järnmalmsaggregat.

Broar, tunnlar, hamnar och grundläggning med tung betong

Lars, LKAB Minerals Teknik och Affärsutvecklingschef, höll en presentation som inleddes med grundläggande fysikaliska principer gällande massa och densitet och presenterade därefter en del typiska användningsområden för tung betong. Typexempel inkluderade undervattenskonstruktioner och strålskydd vilket är vanliga användningsområden idag. Han fortsatte sedan att berätta om användningsmöjligheter för tung betong som inte är lika kända eller använda idag, tillexempel konstruktioner under grundvattennivå (där grundvattentrycket måste hanteras) såsom broar, tunnlar, hamnar och olika typer av grundläggningar.

Men kostnaden då?

“Att förstå möjligheten för tung betong att ersätta andra vanligen använda tekniker såsom bergförankring är inte ett stort hinder. Men, det är ungefär nu som de flesta brukar fundera eller invända att kostnaden förändras!!” sa Lars till gruppen som nickade instämmande och dessutom undrade hur logistiken påverkades för projekt som var långt från gruvan. ”Istället för att bara jämföra kostnader för aggregat och betong har vi undersökt totalkostnaden för projektet, givet att vissa kostnader ökar medan andra minskar. Våra tre utvalda jämförelsefall visade kostnader i samma nivå eller lägre när man valde en teknisk lösning med tung betong. Det kommer inte vara fallet i alla projekt, men det är skäl nog att framgent inkludera och undersöka tung betong som teknisk lösning när helst man behöver hantera upplyftande krafter. Och just det, vi har till exempel sålt till projekt på andra sidan jorden, i Australien, så vi kan leverera över hela Sverige och Europa utan problem, oavsett storlek på projektet.”

Sprida kunskapen inom Sweco

Hans Robertsson, Gruppchef för broar, tunnlar och hamnar vid Sweco Civil AB tog upp några aktuella projekt med möjligheter att använda tung betong. “Det här är något som nästan är glömt eller förbisett som teknisk lösning. Presentationen var en bra påminnelse och visade att det finns många möjligheter för användning av tung betong.” Hans föreslog därefter att uppföljningsmöten skulle bokas så snart de hade ett aktuellt fall där LKAB Minerals kunde vara behjälpliga för att diskutera lösningar med tung betong.  Dessutom såg han behov av att sprida denna kunskap vidare till andra kollegor inom Sweco genom deras tekniska seminarier vilket Lars och Bo mer än gärna ställde upp på.

Var  innovativ!

“Vi bör presentera tung betong som ett alternativ till en kund i ett broprojekt vi just nu arbetar med, det är både innovativt, kan vara tidsbesparande och reducera koldioxidutsläppen” summerade Magnus Lindqvist, Regionchef för Sweco.