Meststof & Bodemverbeteraar

Verbeter de efficiëntie van uw bedrijf door de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem te optimaliseren. Dit kan met ons assortiment op calcium gebaseerde meststofkorrels, waaronder Calciumsulfaat, Magnesium en Kalk.

Uw contactpersoon voor:
Steve Handscomb

Steve Handscomb

UK Commercial Director

Neem contact op

Heeft u vragen over:

  • de praktische aspecten van het meten van calcium in de bodem,
  • de rol van calcium in landbouw zonder grondbewerking
  • of het gebruik van kalk op uw boerderij?

Wij begrijpen hoe belangrijk de sleutelrol van kalk is om het meeste uit de bodem, gewassen en vee te halen.

Kostenreductie en verbeterde opbrengst

Het voordeel van onze korrels is dat er geen externe bedrijven nodig zijn, omdat alle mestkorrelproducten kunnen worden gestrooid met een standaard kunststofmeststrooier. De hoge reactiesnelheid van ons product zorgt voor een lage toedieningshoeveelheid die snel reageert met de grond en het gewenste effect geeft. Afhankelijk van de vereisten van uw grond kunnen wij u adviseren over het juiste type korrel uit ons Calcifert-assortiment.

De voordelen van het gebruik van LKAB Minerals-producten op uw landbouwgrond:

  • Lage toepassingshoeveelheden
  • Zeer reactieve korrels
  • Toegepast met standaard strooier
  • Verbeterde bodemgesteldheid en dus betere gewasopbrengst en kwaliteit

Onafhankelijk certificaat voor Calcifert

Calcifert Lime is een van de eerste kalkproducten die is gecertificeerd onder de nieuwe AgLime Quality Standard (AQS). AQS is een door de industrie geleid initiatief dat vereist dat alle leden van de Agricultural Lime Association (ALA) die kalk leveren voor de agrarische industrie, jaarlijkse testen uitvoeren om te controleren of ze voldoen aan de Britse nationale of EU-normen. De ALA heeft deze norm gecreëerd zodat boeren vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit van de producten die ze kopen. Deze norm is de eerste betrouwbaarheidsbenchmark in de Britse meststoffensector voor kalkproducten gebruikt in de landbouw. De norm omvat testen om reactiviteit, neutraliserende waarde (NV), fijnheid en calcium- en magnesiumgehalte te meten.

De AQS biedt boeren de extra zekerheid dat de kalk die ze kopen onafhankelijk geverifieerde meststoffen zijn die voldoen aan een erkende norm. We zijn ervan overtuigd dat boeren vertrouwen moeten hebben in de specificatie van de producten die ze op hun grond gebruiken, zodat ze de resultaten krijgen die ze nodig hebben en verwachten. Onze klanten weten dat ze door Calcifert Lime te kopen erop kunnen vertrouwen dat ze een zeer hoogwaardige, gemalen kalk krijgen die 100% reactief is.

Specifieke oplossingen voor verschillende bodemsoorten

We begrijpen dat niet alle bodems hetzelfde zijn en dat er specifieke voeding gerelateerde behoeften zijn. Gelukkig hebben we jarenlange ervaring met een grote verscheidenheid aan grondsoorten en voeding gerelateerde problemen.

Voor sommige van de projecten waaraan we hebben gewerkt, zijn case studies beschikbaar die de specifieke uitdaging en de oplossing toelichten. LKAB Minerals werken met een toegewijde agronoom die u kan adviseren over eventuele technische vragen. Neem contact met ons op voor meer informatie of bezoek onze productpagina’s voor meer informatie over ons assortiment.

https://www.lkabminerals.com/wp-content/uploads/2019/03/seed-identification.jpg